סרטן פי הטבעת 09.01.2022

טיפול קרינתי מסוג IMRT לסרטן פי הטבעת נמצא יעיל ובטוח

תוצאות ארוכות טווח של טיפול קרינה מסוג Intensity modulated radiation therapy בסרטן פי הטבעת

מטרת המחקר, שפורסם בכתב העת Clinical Colorectal Cancer, היתה לחקור את התוצאות ארוכות הטווח של טיפול קרינה מסוג IMRTי(Intensity modulated radiation therapy) בסרטן פי הטבעת וכן את הערך הפרוגנוסטי של משתנים המטולוגיים בחולים אלה.

לצורך כך, החוקרים השתמשו ברשומות רפואיות עוקבות של חולי קרצינומה של תאי קשקש בפי הטבעת, אשר בין השנים 2010-2020 קיבלו טיפול ב-IMRT למטרות ריפוי, לפי הפרוטוקולים המקובלים. החוקרים השתמשו בשיטת קפלן-מאייר על מנת להעריך מספר משתנים:Locoregional failure-free survival (LRFS), הישרדות ללא גרורות מרוחקות (DMFS: Distant metastasis free survival), שרידות ללא התקדמות (PFS: progression-free survival) ושרידות כוללת (OS: Overall Survival).

כמו כן, הוערכו הישנויות מקומיות בשטח הטיפול הראשוני עם ה-IMRT. החוקרים השתמשו ברגרסיית קוקס לצורך קביעת הערך הפרוגנוסטי של ספירות הדם טרם הטיפול מבחינת PFS (שרידות ללא התקדמות) ומבחינת שרידות כוללת.

האנליזה כללה 166 מטופלים. מתוכם, 46% הוגדרו בשלבים I ו-II של המחלה ו-54% היו בשלבים IIIA-B. תקופת המעקב החציונית עמדה על 3.3 שנים. ערך חמש שנים למשתנים: LRFS, DMFS, PFS, OS היה, בהתאמה (משמאל לימין): 81%, 89%, 65%, 76%. ב-5% מהמטופלים נצפתה מידת רעילות ≥ 3.

מכלל המטופלים אשר חוו הישנות, אצל 70% חזרה מקומית היתה first site of failure. 90% מההישנויות המקומיות היו באזור הטיפולי. בניתוח חד משתני נמצא קשר בין שרידות ללא התקדמות (PFS) לבין ערכים של המוגלובין, נויטרופילים וטסיות.

עם זאת, באנליזה רבת משתנים, שלב המחלה ומצב ה- p16 נמצאו כמדדים היחידים בעלי ערך פרוגנוסטי. יש לציין כי במטופלים עם שלבים מתקדמים יותר של המחלה ערכי הבסיס של הנויטרופילים היו גבוהים יותר. בנוסף, באנליזת רבת משתנים נמצא כי ספירת נויטרופילים וסטטוס התפקוד היו מדדים פרוגנוסטיים לשרידות כוללת (OS).

החוקרים מסכמים כי מחקרם מאשר את היעילות ארוכת הטווח ואת הבטיחות בטיפול עם IMRT. הסוגיה העיקרית בבסיס ההישנויות המקומיות היא עמידות לטיפול, יותר מאשר טיפול קרינתי באתר שגוי. בנוסף, לא נמצא כי ספירות דם שנעשו טרם תחילת הטיפול יכולות להיות מדד פרוגנוסטי בלתי תלוי להישנות של המחלה.

מקור:

Sia, J., Mou, W., Agas, R. A., Xie, J., Burns, M., Varghayee, N., Chu, J., Heriot, A., Leong, T., & Ngan, S. Y. (2021). Long-term Patterns of Failure and the Value of Blood Prognostic Markers in Anal Cancers Treated With Intensity-Modulated Radiation Therapy. Clinical Colorectal Cancer. https://doi.org/10.1016/J.CLCC.2021.10.005

נושאים קשורים:  מחקרים,  הישרדות כוללת,  סרטן פי הטבעת,  טיפול קרינה
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו